Home > Service
 


THE BEST ASSOCIATED ACCOUNTING CO.,LTD.


 

บริการตรวจสอบบัญชี
ตรวจสอบบัญชีด้วยทีมงานมืออาชีพ โดยทีมงานผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) ที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในด้าน
การตรวจสอบบัญชีหลากหลายธุรกิจ โดยสามารถให้ข้อสังเกตุจากปัญหาที่พบจากการตรวจสอบบัญชี และพร้อมให้ข้อเสนอแนะ
เพื่อให้ท่านปรับปรุงระบบบัญชีให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ขอบเขตงานสอบบัญชี
1. การตรวจสอบบัญชีประจำปี
2. การตรวจสอบภายใน
3. การตรวจสอบที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ
4. อื่น ๆ

 

ติดต่อ
คุณชัชวาล หนูวัฒนา (CPA , TA)
chatchawan@thebestacc.com
โทร 02-929-1841 เบอร์มือถือ 098-365-6554