Home > Register
 


เจ้าหน้าที่บัญชีประจำสำนักงานบัญชี

  คุณสมบัติ
          1. เพศชาย / หญิง
          2. อายุระหว่าง 22-35 ปี
          3. การศึกษาระดับ ปวส. - ปริญญาตรี สาขาบัญชี
          4. ใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี
          5. พร้อมเรียนรู้และพัฒนาตนเองเสมอ
          6. มีความขยัน ซื่อสัตย์ อดทน รอบคอบ รับผิดชอบ และสามารถอุทิศเวลาให้กับงานในส่วนที่รับผิดชอบได้อย่างเต็มที่

 

 

วิธีการสมัคร

1. สมัครได้ที่บริษัท หรือ
2. ส่ง Resume พร้อมประวัติการศึกษามาทาง E-mail : Chatchawan@thebestacc.com
 

สนใจติดต่อ

นายชัชวาล หนูวัฒนา
บริษัท เดอะเบสท์ แอสโซซิเอท แอคเคาน์ติ้ง จำกัด
373/70 ถนนนาวงประชาพัฒนา แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210
โทร 086-884-7853
E-mail : Chatchawan@thebestacc.com